IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-05-09

Organizuojamas IRVVG valdybos posėdis rašytiniu būdu

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais ir valdybos darbo reglamentu, organizuojamas IRVVG valdybos posėdis rašytiniu būdu (elektroniniu paštu).

Valdybos posėdžio rašytiniu būdu darbotvarkė:
1. Dėl darbuotojo komandiravimo į Italiją.
2. Dėl darbuotojo komandiravimo į Norvegiją.
3. Dėl Kvietimo Nr. 24 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo.
4. Dėl darbuotojų darbo užmokesčio koeficiento padidinimo.Grįžti į peržiūrą