IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-12-15

Paskelbtas kvietimų teikti vietos projektų paraiškas planas 2022 metams

Ignalinos rajono vietos veiklos grupės tiklalapio skiltyje „Kvietimų planai“ paskelbtas kvietimų teikti vietos projektų paraiškas planas 2022 m. Kitais metais suplanuoti du kvietimai pagal Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. (VPS) priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“.

Pavasarį planuojama paskelbti kvietimą papildomoms Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšoms skirti. Šios vietos projektams skirtos lėšos sudaro 72 694,40 Eur ir atsižvelgiant į didžiausią galimą paramos vienam projektui sumą, jos leis finansuoti du darbo vietas kuriančius pelno projektus.

Rudenį planuojama paskelbti dar vieną kvietimą, kurio metu surinkti projektai būtų finansuojami iš Kaimo plėtros programos pereinamojo laikotarpio lėšų ir kitų VPS nepanaudotų lėšų. Kvietimui galėtų būti skirta mažiausiai 90 847 Eur lėšų. Galėtų būti finansuoti dar 2-3 pelno vietos projektai.Grįžti į peržiūrą