IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-12-06

Pasibaigė kvietimai teikti vietos projektų paraiškas: gauta 14 paraiškų

Lapkričio 29 d. pasibaigė net keturių kvietimų teikti vietos projektų paraiškas galiojimas. Kvietimų galiojimo metu pagal visas priemones buvo gautos 14 vietos projektų paraiškų.

Daugiausiai vietos projektų paraiškų buvo pateikta pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 26). Pagal šią priemonę gautos net 6 paraiškos. 4 vietos projektų paraiškos gautos pagal priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 25). 3 paraiškos gautos pagal priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (Kvietimas Nr. 24). Pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (Kvietimas Nr. 23) buvo gauta tik 1 paraiška. Tai vienintelė priemonė, kurioje nėra konkurencijos tarp gautų paraiškų. Kitose priemonėse kvietimams skirtos lėšų sumos trūksta visiems gautiems vietos projektams finansuoti, todėl bus finansuojami tik daugiau pridėtinės vertės (kokybės) balų surinkę vietos projektai.

Dvi projektų paraiškos buvo atsiųstos registruotu paštu. Toks vietos projektų paraiškų teikimo būdas yra tinkamas tik ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės metu. Keturios vietos projektų paraiškos pateiktos elektroniniu paštu pasirašytos saugiu elektroniniu parašu. Populiariausiais paraiškų pateikimo būdas buvo asmeniškai pristatyti į Ignalinos rajono vietos veiklos grupės biurą. Taip buvo pateiktos aštuonios vietos projektų paraiškos.Grįžti į peržiūrą