IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-09-24

Kviečiame rengti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemones:
• „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (XXIII kvietimas);
• „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (XXIV kvietimas);
• „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (XXV kvietimas);
• „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (XXVI kvietimas).

Galimi pareiškėjai:
- Juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos rajono VVG teritorijoje, t.y. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, įskaitant nevyriausybines organizacijas;
- Fiziniai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Ignalinos rajono VVG teritorijoje ir/arba joje ūkininkaujantys.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 27 d. 8 val. iki 2021 m. lapkričio 29 d. 15 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėje www.irvvg.lt.

Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.ltGrįžti į peržiūrą