IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-09-17

Ignalinos rajono VVG atstovai dalyvavo dalykinėje kelionėje į Lenkiją

Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas (LŽRVVGT) rugsėjo 9–12 d. organizavo išvyką asociacijos nariams – žuvininkystės ir dvisektorių VVG atstovams. Svetingieji partneriai iš „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ŽVVG parengė labai turiningą programą. Ignalinos rajono vietos veiklos grupei šioje kelionėje atstovavo pirmininkė Rasa Trubilienė, valdybos narė Edita Brukštuvienė, VPS administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė ir VPS finansininkė Giedrė Žilėnienė.

Vizitas prisidėjo nuo seminaro „Dalijimasis patirtimi apie ES paramos lėšų panaudojimą žuvininkystės regionų vietos veiklos strategijoms įgyvendinti ir projektams remti “, kuriame detaliai buvo aptartos įgyvendinamos vietos plėtros strategijos (VPS), kiekvienas delegacijos dalyvis pristatė save, VPS prioritetus, veiklos ir vietovės specifiką. Buvo aplankyta nemažai jau įgyvendintų vietos projektų: „Falko“ žuvininkystės ūkis, Lenkijos žvejybos asociacijos derliaus nuėmimo centras, Regioniniai Augustavo „Rutki Nowe“ bendruomenės namai, Vodniko regioninės turizmo paslaugos Augustave, Vygrių muziejus „Stare Folwark“.

Kelionę „vainikavo“ galimybė dalyvauti dviejose tradicinėse krašto šventėse – „Syko festivalyje“ Vygrių vienuolyno soduose (su stendu, kuriame buvo pristatomos Lietuvos ŽRVVGT ir ŽRVVG/VVG) ir Suvalkų kulinarijos festivalyje, kur LRŽVVGT komanda virė žuvienę, gamino užkandžius ir šventės dalyvius vaišino lietuvišku šakočiu. Garbinga šefų komisija LRŽVVGT komandai skyrė II vietą.

LŽRVVGT įgyvendinamas projektas finansuojamo iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“, sutartis Nr. LŽSVP-TP-K2018-005.

Ignalinos rajono vietos veiklos grupės informacijaGrįžti į peržiūrą