IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-09-14

Įvyko IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Rugsėjo 8 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu priimtas sprendimas pakeisti Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m., priemonei „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ priskiriant 84 743,2 Eur Pereinamojo laikotarpio lėšų, 72 694,4 Eur EURI lėšų. 6 103,98 Eur likutis į šią priemonę perkeltas iš priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas verslo, socialinio verslo kūrimo ir vystymo srityse“, kur jau pasiekti visi planuoti rezultatai. Keitimui dar turi pritarti Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, todėl atnaujinta Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m. šiame tinklalapyje bus paskelbta gavus minėtos institucijos sprendimą.

Visuotiniame narių susirinkime taip pat buvo patvirtintas Ignalinos rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašas bei priimtas sprendimas dėl paprastesnės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m. keitimų tvirtinimo tvarkos.

IRVVG visuotinio narių susirinkimo protokolas:

 NS2_20210908.pdf


Grįžti į peržiūrą