IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-09-14

Šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. rugsėjo 21 d. 16 val. šaukiamas valdybos posėdis.
IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Kvietimo Nr. 23 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
2. Dėl Kvietimo Nr. 24 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Kvietimo Nr. 25 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Kvietimo Nr. 26 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento pakeitimo.
6. Dėl asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupė nario šalinimo.Grįžti į peržiūrą