IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-07-30

Rudenį startuos nauji kvietimai verslui ir NVO socialiniam verslui


Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. (toliau – Strategija) įgyvendinimas artėja prie pabaigos. 2021 m. liepos pažangos vertinimo duomenimis buvo išmokėta arba sukontraktuota beveik 83 proc. Strategijos vietos projektams Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai numatytų lėšų. Pagal tris iš septynių Strategijos priemonių yra pasiekti suplanuoti rezultatai. Šiuo metu vyksta pasiruošimas rudenį skelbti keturis kvietimus pagal priemones, kuriose dar yra pakankamas lėšų likutis.

2021 m. rugsėjo–spalio mėnesiais planuojama rinkti projektų paraiškas pagal šias Strategijos priemones:
- „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (galima finansuoti 3 vietos projektus);
- „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (galima finansuoti 2 vietos projektus);
- „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (galima finansuoti 1 vietos projektus);
- „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (galima finansuoti 1 vietos projektą).

Daugiau informacijos apie planuojamus paskelbti kvietimus rasite tinklalapio skiltyje “Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m.“ -> „Kvietimų planai“.Grįžti į peržiūrą