IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-05-25

Šaukiams IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, birželio 1 d. 16.40 val. šaukiamas valdybos posėdis.

IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Kvietimo Nr. 9 Finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo.Grįžti į peržiūrą