IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-05-24

Naujos galimybės Ignalinos rajono bendruomenėms

Ko trūksta, kad skirtingų sektorių žmonės gebėtų geriau išgirsti vieni kitus, įprastų pasitarti ir priimti bendrus sprendimus, kurie būtų naudingi gerinant gyvenimo kokybę mūsų krašte? Šį klausimą imasi spręsti Lietuvos regioninių tyrimų institutas, įgyvendindamas didelės apimties projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ finansuojamą Aktyvių piliečių fondo lėšomis. Šis projektas įveikė didelę konkurenciją siekiant finansavimo ir buvo įvertintas aukščiausiu balu savo kategorijoje.

Ignalinos gyventojams pasisekė, kadangi projekto lyderis pasirinko partnerius tik iš 10 skirtingų Lietuvos vietovių. Projekto partneriu Ignalinoje tapo Ignalinos rajono vietos veiklos grupė.

Projektas suteiks mums daug puikių galimybių išsakyti savo nuomonę ir išmokti naujų dalykų susijusių su komunikacija, lyderyste, demokratija, pilietiškumu. Viena pirmųjų veiklų – aktyvių piliečių, bendruomenių lyderių ir narių apklausa. Ją galite užpildyti tiesiog dabar paspaudę čia.

Anketą pildo ir dar devynių Lietuvos savivaldybių gyventojai. O mokslininkai, surinkę duomenis analizuos situaciją, lygins ją ir pristatys mums rezultatus.

Kadangi projektas dar tik prasideda ir vyks ne vienerius metus, palaipsniui pristatysime Jums galimybes dalyvauti tarpsektoriniuose susitikimuose, įdomiuose mokymuose, renginiuose, kelionėse. Projektas pasiūlys naudingų instrumentų tiek piliečiams, tiek savivaldai.

Informacija apie projektą

Projekto tikslas – vietos savivaldos ir regioniniu lygmeniu veikiančių vietos bendruomenių narių pilietinio aktyvumo ir lyderių gebėjimų stiprinimas bei piliečių skatinimas įsitraukti į tarp institucines partnerystes su vietos valdžia, verslu ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, stiprinant demokratiją ir gerinant gyvenimo kokybę.

Projekto lyderis – Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projekto partneriai Lietuvoje:
1. Ignalinos rajono vietos veiklos grupė,
2. Kauno rajono vietos veiklos grupė,
3. Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“,
4. Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“,
5. Tauragės miesto vietos veiklos grupė;
6. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga.
7. Zarasų rajono bendruomenių asociacija,
8. Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“,
9. Lietuvai pagražinti draugija, Veliuonos skyrius,
10. Kaimų bendruomenė ,,Saulietekis‘‘,
Projekto partneriai Norvegijoje:
11. Hardangerio regiono (penkių savivaldybių) plėtros taryba;
12. Vestland apskrities administracija (Vestland fylkeskommune).

Bendra projekto vertė su PVM - 149795,81 Eur. Iš jų: 134816,23 Eur finansuojama 2014-2021m. EEE finansinių mechanizmų lėšomis, Aktyvių piliečių fondas, sutarties Nr. K1-01-IP-D-355

Jei turėtumėte klausimų, galite skambinti ar rašyti Ignalinos rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos administravimo vadovei Dr. Ligitai Smagurauskienei.

El. p. ligita@ignalina.lt
Tel. 862081580Grįžti į peržiūrą