IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-05-12

Įvyko IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 29 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinti 2020 m. IRVVG veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė, priimtas sprendimas pakeisti „Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m., iki 80 proc. padidinant paramos intensyvumą priemonėse „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ ir „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ bei priskiriant vertinimo rezervo lėšas priemonei „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“.

Posėdyje taip pat buvo išrinkta nauja IRVVG valdyba ir pirmininkė. Ja tapo Kazitiškio kaimo bendruomenės atstovė Rasa Trubilienė.

IRVVG visuotinio narių susirinkimo protokolas:

 NS1_20210429.pdf


Grįžti į peržiūrą