IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2020-09-21

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemones „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (XX kvietimas), „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (XXI kvietimas) ir „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (XXII kvietmas).

Galimi pareiškėjai:
- Juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos rajono VVG teritorijoje, t.y. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, įskaitant nevyriausybines organizacijas;
- Fiziniai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Ignalinos rajono VVG teritorijoje ir/arba joje ūkininkaujantys.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8 val. iki 2020 m. lapkričio 4 d. 17 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.irvvg.lt, taip pat Ignalinos rajono vietos veiklos grupės biure adresu Ateities g. 23, Ignalina. Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.lt



Grįžti į peržiūrą