IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2020-09-15

Įvyko IRVVG valdybos posėdis

Rugsėjo 9 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) valdybos posėdis. Posėdyje buvo patvirtinti Kvietimų Nr. 20, 21 ir 22 finansavimo sąlygų aprašai. Nauji kvietimai teikti vietos projektų paraiškas galios nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. lapkričio 4 d. Kvietimas Nr. 20 skelbiamas pagal Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Kvietimas Nr. 21 – pagal priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“. Kvietimas Nr. 22 – pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“.

Posėdžio protokolas:

 VS_3_20200909.pdf


Grįžti į peržiūrą