IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2020-02-03

Kviečiame teikti žvejybos ir akvakultūros verslo vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė (IRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemones „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“ (XVIII kvietimas) ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (XIX kvietimas).

Galimi pareiškėjai:
- juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos rajone ir vykdantys veiklą IRVVG teritorijoje – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės;
- fiziniai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą IRVVG teritorijoje ir/arba įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį IRVVG teritorijoje.

Didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui:
- 48 665,33 Eur pagal priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“;
- 123 062,25 Eur pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.

Paramos vietos projektui įgyvendinti dalis nuo visų tinkamų išlaidų iki 70 proc.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. vasario 3 d. 8 val. iki 2020 m. kovo 17 d. 17 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.irvvg.lt (tinklalapio kairėje pusėje skiltyje "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m." pasirinkite XVIII arba XIX kvietimas), taip pat Ignalinos rajono vietos veiklos grupės biure adresu: Ateities g. 23, Ignalina. Informacija teikiama tel. 8 620 81580 ir el. paštu vvg@ignalina.ltGrįžti į peržiūrą