IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2020-01-20

Sausio 27 d. šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. sausio 27 d. 14 val. šaukiamas valdybos posėdis adresu: Aukštaitijos verslo centras, Lūšių g. 21, Palūšė.
IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės.
2. Dėl Kvietimo Nr. 18 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Kvietimo Nr. 19 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.Grįžti į peržiūrą