IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-10-23

Kvietimų XVI ir XVII metu gautos 7 vietos projektų paraiškos

Spalio 22 d. pasibaigė du kvietimai teikti vietos projektų paraiškas. Pagal priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas XVI) gautos 5 projektų paraiškos. Visose paraiškose prašoma lėšų suma yra apie 186 tūkstančius eurų. Kvietimui skirta suma – 133 096,66 eurų. Šio kvietimo lėšų neužtenka visiems projektams finansuoti ir parama galės būti skirta daugiau pridėtinės vertės (kokybės) balų surinkusiems projektams.

Pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas XVII) gautos 2 projektų paraiškos. Paraiškose prašoma lėšų suma sudaro apie 67 tūkstančius eurų. Kvietimui skirta – 143 721,90 eurų. Konkurencijos tarp paraiškų nėra.Grįžti į peržiūrą