IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-09-11

Organizuojamas valdybos posėdis rašytiniu būdu

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentu, organizuojamas IRVVG valdybos posėdis rašytiniu būdu (elektroniniu paštu).

IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Kvietimo Nr. 36 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

Rašytinės procedūros pradžia - rugsėjo 5 d. 12.05 val., pabaiga - rugsėjo 12 d. 14 val.Grįžti į peržiūrą