IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-09-05

Šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, rugsėjo 13 d. 14 val. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks adresu: Ateities g. 23, Ignalinoje.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Ignalinos rajono žuvininkystės plėtros strategijos 2023–2029 m. patvirtinimo.Grįžti į peržiūrą