IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2022-10-19

Organizuojamas valdybos posėdis rašytiniu būdu

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentu organizuojamas IRVVG valdybos posėdis rašytiniu būdu (elektroniniu paštu).

IRVVG valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Kvietimo Nr. 28 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo;
2. Dėl Kvietimo Nr. 29 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

Kvietimą Nr. 28 planuojama pasklebti pagal priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Kvietimui skiriama 154 112,49 Eur lėšų. Kvietimą Nr. 29 planuojama pasklebti pagal priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“. Kvietimui skiriama 144 530,04 Eur lėšų. Planuojamas paraiškų surinkimo laikotarpis – nuo 2022 m. lapkričio 3 d. iki gruodžio 11 d.Grįžti į peržiūrą