IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos

Feed

2024-04-09, 09:14

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė (IRVVG) kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Ignalinos rajono vietos plėtros strategijos 2023–2029 m. priemonę „Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų...   Daugiau


2024-04-02, 14:54

Artėja terminas pateikti įgyvendintų vietos projektų metines ataskaitas

Gegužės 1 d. yra galutinis terminas pateikti metines įgyvendintų vietos projektų ataskaitas už 2023 m. Šias ataskaitas turi pateikti projektų vykdytojai, kurie gavo paramą investicijoms į verslą, darbo vietų...   Daugiau


2024-04-02, 14:39

Pakeistas valdybos posėdžio laikas

Pakeistas balandžio 3 d. sušaukto Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos posėžio laikas. Posėdis vyks viena valanda anksčiau, t.y. 13 val. Posėdžio laikas, suderinus su valdybos nariais, pakeistas dėl...   Daugiau


2024-03-26, 14:03

Šaukiamas valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės...   Daugiau


2024-02-23, 10:41

Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr....   Daugiau


<< NaujesniSenesni >>