IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-04-05

Įvyko IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Kovo 23 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtintos 2022 m. IRVVG veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė, priimtas sprendimas pakeisti Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m. Buvo padidinta Kvietimui Nr. 30 skirtų lėšų suma ir patvirtinti Kvietimų Nr. 31 ir 32 finansavimo sąlygų aprašai.

Visuotiniame narių susprinkime buvo išrinkta nauja IRVVG valdyba ir antrai kadencijai IRVVG pirmininke išrinkta Rasa Trubilienė.

Susirinkimo pabaigoje buvo pristatyta Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimo eiga ir gauti pasiūlymai dėl vizijos atnaujinimo.

Susirinkime dalyvavo 23 asmenys, atstovaujantys 25 IRVVG nariams (iš 37).

IRVVG visuotinio narių susirinkimo protokolas:

 NS1_20230323.pdf


Grįžti į peržiūrą