IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-03-16

Šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. kovo 23 d. 14 val. šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl IRVVG 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl IRVVG 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo.
3. Dėl Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. pakeitimo.
4. Dėl Kvietimo Nr. 30 kvietimui skirtų lėšų padidinimo.
5. Dėl Kvietimo Nr. 31 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Kvietimo Nr. 32 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
7. Dėl VVG valdybos narių išrinkimo.
8. Dėl VVG pirmininko išrinkimo.
9. Dėl Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimo.Grįžti į peržiūrą