IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

 

5 kvietimo teikti paraiškas dokumentacija
Paraiškos buvo renkamos nuo 2013 m. kovo 25 d. 8 val. iki 2013 m. balandžio 29 d. 17 val.
Kvietimo dokumentacija.rar (4.62MB)
5 kvietimo teikti paraiškas dokumentacija
Paraiškos buvo renkamos nuo 2013 m. kovo 25 d. 8 val. iki 2013 m. balandžio 29 d. 17 val.
Kvietimo dokumentacija.rar (4.62MB)
Administracinio vertinimo suvestinė
5 kvietimo
5_kv_paraisku_suvestine_adm.pdf (158.97KB)
Administracinio vertinimo suvestinė
5 kvietimo
5_kv_paraisku_suvestine_adm.pdf (158.97KB)

 

Pirmumo vertinimo suvestinė
Pagal priemonę 1.2. Kaimo infrastuktūros būklės gerinimas
V_kvietimo_suvestine_pirm_vietos.pdf (226.44KB)
Pirmumo vertinimo suvestinė
Pagal priemonę 1.2. Kaimo infrastuktūros būklės gerinimas
V_kvietimo_suvestine_pirm_vietos.pdf (226.44KB)
Tinkamumo vertinimo suvestinė
Pagal priemonę 1.2. Kaimo infrastuktūros būklės gerinimas
5_kv_paraisku_suvestine_tinkamumo.pdf (158.01KB)
Tinkamumo vertinimo suvestinė
Pagal priemonę 1.2. Kaimo infrastuktūros būklės gerinimas
5_kv_paraisku_suvestine_tinkamumo.pdf (158.01KB)
Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
14_as_sarasas.pdf (225.65KB)
Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
14_as_sarasas.pdf (225.65KB)
Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
15_as_sarasas.pdf (243.86KB)
Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
15_as_sarasas.pdf (243.86KB)
Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
17_as_sarasas.pdf (218.05KB)
Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
17_as_sarasas.pdf (218.05KB)