IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Čia rasite pagalbinius dokumentus, jų formas, pavyzdžius naudingus projektų vykdytojams ir pareiškėjams. 

 

 

 

VIEŠINIMAS

Paramos gavėjas iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo, turi pradėti viešinti vykdomą projektą

Viešinimo taisyklės 

 

 

Savanoriški darbai