IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos

Feed

2017-10-12, 14:04

Šaukiamas IRVVG valdybos posėdis

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. spalio 19 d. 14.00 val. šaukiamas...   Daugiau


2017-10-03, 14:12

Gautos II kvietimo vietos projektų paraiškos

Spalio 2 d. baigėsi II kvietimo teikti vietos projektų paraiškas galiojimo terminas. Antro kvietimo metu buvo gautos 9 vietos projektų paraiškos pagal „Dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės...   Daugiau


2017-09-22, 11:44

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Rugsėjo 21 d. įvyko pirmasis Vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstytos I kvietimo pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ gautos vietos projektų...   Daugiau


2017-09-21, 10:58

Palūšėje lankėsi svečiai iš 7 Europos Sąjungos valstybių

Praėjusią savaitę mūsų kraštą aplankė svečiai iš septynių ES valstybių. Rugsėjo 13–14 dienomis Vilniuje surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Tinklaveika veikia!“ susirinko daugiau kaip 200 dalyvių iš 13...   Daugiau


2017-09-14, 11:10

Rugsėjo 21 d. vyks pirmas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr....   Daugiau


Senesni >>