IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

  

 

Naujienos

Feed

2023-05-22, 15:54

Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr....   Daugiau


2023-05-22, 10:14

Šaukiamas IRVVG visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis asociacijos Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) įstatais, patvirtintais 2015 m. lapkričio 17 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. NS-4, š. m. gegužės 26 d. 13 val. šaukiamas IRVVG...   Daugiau


2023-05-17, 08:52

Įvyko IRVVG valdybos posėdis

Gegužės 9 d. įvyko Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) valdybos posėdis. Jame dalyvavo 10 IRVVG valdybos narių (iš 15). Buvo priimti sprendimai dėl Kvietimo Nr. 33 finansavimo sąlygų aprašo...   Daugiau


2023-05-10, 15:00

Kviečiame verslininkus rengti vietos projektų paraiškas

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas...   Daugiau


2023-05-02, 15:05

Ignalinos rajono vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. projektas teikiamas derinimui su visuomene

Parengėme Ignalinos rajono vietos plėtros strategijos 2023-2029 (VPS) projektą, kurį teikiame derinimui su visuomene. Kviečiame nagrinėti, siūlyti patobulinimus, išsakyti pastebėjimus. Dokumentas parengtas...   Daugiau


Senesni >>